Hyvän kesätyön periaatteet

Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan osallistuvat työnantajat
sitoutuvat hyvän kesätyön periaatteisiin:

01 02 03 04 05
mielekäs työ ja Kohtuullinen palkka
hyvä hakijakokemus
PEREHDYTYS JA OHJAAMINEN
oikeuden-mukaisuus ja tasapuolisuus
kirjallinen työsopimus ja todistus
Hyvä kesätyö vastaa nuoren osaamista ja on sopivan haasteellista. Työtehtävät, vastuu, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi ja työstä maksetaan käypä palkka. Näin työntekijä on tyytyväinen ja yrityksen työnantaja- maine paranee.
Nuorille tieto kesätyöpaikasta on yksi kevään odotetuimmista uutisista. Työpaikka-ilmoituksessa on asiallista kertoa, miten valintaprosessi etenee. Niillekin, joita ei valita, on kohteliasta ilmoittaa asiasta.
Opastamiseen ja perehdyttämiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan työpaikan pelisäännöt ja tarvittaessa käytös- tavat. Kun perehdyt- täminen onnistuu, saavat nuoret kattavan ja oikeanlaisen kuvan työnantajasta, toimialasta ja siellä tehtävistä töistä.
Nuoria kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Työskentelyä seurataan ja siitä annetaan tarvittaessa reilua palautetta. Työsuhteen päättyessä käydään palautekeskustelu. Samalla työnantaja saa tietoa tulevan työn- tekijäpolven arvoista ja asenteista.
Vastuullinen yritys tekee kesätyöntekijän kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Samalla varmistetaan, että nuori tuntee omat työehto- sopimuksen mukaiset oikeutensa. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus.